Denk mee

De Gemeenteraad wil zich verzekeren van deskundige inbreng en zoveel mogelijk betrokkenheid van inwoners, bedrijven, verenigingen en instellingen. Daarom zijn ongeveer tachtig Haaksbergenaren uitgenodigd om als ´ambassadeur´ van het visietraject op te treden.

Daarnaast wordt de gehele bevolking van Haaksbergen uitgenodigd voor de zogenaamde Dag van de Toekomst. Via loting wordt een dwarsdoorsnede van de bevolking persoonlijk uitgenodigd. Bovendien zijn alle belangstellende burgers van harte welkom om mee te praten en mee te denken. Op de Dag van de Toekomst worden verschillende toekomstscenario´s voor Haaksbergen besproken en kunnen inwoners hun voorkeur voor een scenario uitspreken.