De fundamentele keuzesvoor Haaksbergen anno 2030

De fundamentele keuzesvoor Haaksbergen anno 2030
Constructieve workshop ambassadeurs

 

Hoe ziet Haaksbergen eruit in 2030? Hoe denken inwoners, verenigingen, bedrijven en instellingen daarover? Meningenuit alle lagen van de samenlevingzijn wat de gemeente betreft onmisbaar bij het opstellen van haar Toekomstvisie 2030. Onder het motto: ‘We doen het mét elkaar vóór elkaar’.Afgelopen week kwamen de zogeheten ‘ambassadeurs’ bijeen voor een tweede workshop.

 

Draaide het de eerste bijeenkomst om de ‘sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen van Haaksbergen’, dit keer werden de meestfundamentele keuzes die Haaksbergen heeft te maken in kaart gebracht.Vijfentwintig ‘ambassadeurs van de toekomst’droegen hun steentjebij om in beeld te krijgen waar Haaksbergen staat in 2030. Vertegenwoordigers afkomstig uit onder meer de zorg, het onderwijs, de culturele sector, het bedrijfsleven en de financiële wereld. Mensen die met beide benen in de Haaksbergse samenleving staan en aanvoelen wat er speelt in het dorp. Burgemeester Gerrit Jan Kok sprak zijn waardering uit voor hun betrokkenheid. “We willen áf van het chagrijn, we willen voorúit! Kansen pakken. Dit doen we voor onze kinderen en kleinkinderen.” Direct daarna ging het gezelschap in groepjes van vijf aan de slag, begeleid door Jan Nekkers van Futureconsult.

 

Karakterbepalende keuzes

Hun opdracht: welke fundamentele, karakterbepalende keuzesmoet Haaksbergen maken voor haar toekomst? “Als je alles wilt, dan krijg je uiteindelijk niets”, waarschuwde Nekkers. Waarmee hij meteen de vinger op de zere plek legde. Hij ziet een gemeente Haaksbergen die vaststaat, ergens middle of the road, in plaats van knopen doorhakkend om te komen tot een eigen identiteit. “Een keuze is iets anders dan een ambitie”, gaf hij de ambassadeurs mee. “Zodra je een keuze maakt,sla je een bepaalde weg in. En dan kom je dusook ergens anders uit.”

 

Het een of het ander

‘Moet Haaksbergen zelfstandig blijven of een fusiegemeente worden?’ kwam bij alle groepen naar voren. Zetten we in op de jeugd of op ouderen? Op natuur of industrie? Op dagrecreatie of verblijfsrecreatie? Zien we Haaksbergen als werkdorp of als woondorp? En welke van die keuzes hebben de meeste impact op de identiteit van Haaksbergen? “Kijk ook eens naar elkaars opvattingen. Beter goed gejat dan slecht bedacht!”, spoorde Nekkers de ambassadeurs aan. “Zinvol. En heel constructief”, omschreef Leendert van Herk (voorzitter Participatieraad) de workshop. “Inspirerend om dit samen te doen. Kwam je er zelf niet op, dan bedachten anderen het wel.”

 

Vier toekomstscenario’s

Uitbeideworkshops is een verzamelingopvattingen naar voren gekomen. Deze informatie wordt aangevuld met de resultaten uithet Toekomstcafé dat op dinsdagavond 22 en woensdagavond 23 november wordt gehouden in Theater De Kappen. Bovendien is Futureconsult woensdagochtend 23 november op de markt om de mening van de inwoners te peilen. “Aan de hand van al deze gegevens stellen we vier scenario’s op, die we voorleggen aan de bevolking”, legt Jan Nekkers uit. “Vier uiteenlopende profielschetsenvan waar Haaksbergen staatin 2030.”

 

Dag van de Toekomst

Over de vier profielschetsen kunnen alle Haaksbergenaren dan weer hun zegje doen tijdens de Dag van de Toekomst. Die wordt gehouden in Restaurant Evers, op zaterdag 26 november van 13.00 tot 17:00 uur. Noteert u deze datum alvast in uw agenda? Want ook u bent dan van harte uitgenodigd om het scenario van uw voorkeur kenbaar te maken!Wilt u er bij zijn, dan graag vooraf aanmelden via www.haaksbergen2030.nl.Op deze site kunt u het complete visietraject volgen.

 

Foto: Betty Morsinkhof