Haaksbergen geeft zijn mening over toekomstbeelden

Tijdens Toekomstcafés en Dag van de Toekomst

 

In de aanloop naar de gemeentelijke Toekomstvisie 2030 werden in De Kappen twee Toekomstcafés georganiseerd. Eén voor ondernemers en één voor verenigingen en instellingen. En afgelopen zaterdag werd in restaurant Evers de Dag van de Toekomst gehouden. Als ‘praatstuk’ lagen vier (vrij radicale) toekomstscenario’s op tafel. Gevoed door wat eerder in het traject was aangedragen vanuit de samenleving. ‘Welke richting moeten we op met het Haaksbergen van 2030?’ In een open sfeer maakten de deelnemers duidelijk wat ze al dan niet wenselijk vinden.

 

“We helpen om gestructureerd en zinvol na te denken over de toekomst. Met de nadruk op helpen. Want u moet het zelf doen!”, aldus Jan Nekkers van Futureconsult, het bureau dat het Haaksbergse toekomsttraject begeleidt. Zo’n 35 ondernemers en ruim 40 afgevaardigden uit het maatschappelijk leven bogen zich vorige week over vier (zeer) verschillende toekomstbeelden van het Haaksbergen anno 2030. Tijdens de Dag van de Toekomst deden zo’n 80 Haaksbergenaren nog eens hetzelfde. Meningen en argumenten werden openhartig gedeeld.

 

Groen of rood

“Het zijn geen voorspellingen maar scenario’s. Vier keuzemogelijkheden: waar staat Haaksbergen over vijftien jaar. En u kunt per toekomstschets aangeven welke aspecten u aantrekkelijk vindt en welke juist niet”, legde Nekkers uit. Dat de inwoners ‘iets vinden van Haaksbergen’ werd duidelijk aan de hand van enkele filmpjes. Levendige discussies kwamen op gang rond de kernpunten van elk toekomstscenario. Op groene stickers werd instemming beargumenteerd, op rode stickers afkeuring. Onder het motto: ‘Dat is wat we nu hebben. Een doormodderscenario terwijl het juist anders moet!’ werd het toekomstbeeld ‘Ons kent ons’ grotendeels afgeserveerd. Goed zorgen voor het groen in en om Haaksbergen kwam veelvuldig naar voren. Duurzaamheid werd als een belangrijk aspect gezien net als het behoud van zorg- ensportvoorzieningen. De opmerkingen ‘realistisch zijn’ en ‘vandaag beginnen!’ klonken geregeld door.

 

Stemming

Een individuele stemming vormde telkens het slot akkoord van de drie bijeenkomsten. De voorkeur van de ondernemers leek richting ‘bruisend dorp’ te gaan, met een gemeente die op sommige vlakken naar buiten is gericht en op andere vlakken juist naar binnen. De afgevaardigden van plaatselijke verenigingen en instellingen verdeelden zich tussen het beeld ‘bruisend dorp’ en‘groene oase’. Zij zagen een gemeente anno 2030 die vooral naar buiten is gericht. De deelnemers aan de Dag van de Toekomst schaarden zich massaal achter toekomstscenario 3: ‘Duurzaam en sterk in de regio’. Ofwel een ‘bruisend dorp’ met een ‘naar buiten gerichte gemeente’. De variant ‘groene oase en een naar binnen gerichte gemeente’ kreeg van hen net zo eensgezind een rode kaart. Van de mogelijkheid om aanbevelingenmee te geven aan het gemeentebestuur werd flink gebruik gemaakt.

 

Energie

Burgemeester Gerrit Jan Kok prees alle deelnemers om hun constructieve inzet. “Wat ikheb geproefd is betrokkenheid en energie. Er is richting gegeven. Die focus moeten we nu vasthouden. Het is van belang dat we gestaag doorwerken aan de Toekomstvisie 2030!”, aldus Kok.“Er moeten definitieve keuzes worden gemaakt. En dat houdt meteen in dat je iets anders níet doet. Het waarom ervan moeten we duidelijk uitleggen aan de mensen.”Gerrit Jan Kok riep iedereen op om het proces rond de Toekomstvisie 2030 te blijven volgen.