Hoe ziet het visietraject er uit?

26-10-2016 : Participatieworkshop

26 oktober 2016 van 19.30 tot 21.30 uur in het Gemeentehuis:

Participatieworkshop met ‘ambassadeurs’ waarin de sterktes en zwaktes, kansen en bedreigingen voor Haaksbergen worden besproken.

Bent u geïnteresseerd om deel te nemen?
Geef u hiernaast op

01-11-2016 : Participatieworkshop

1 november 2016 van 20.00 tot 22.00 uur in het Gemeentehuis :

Participatieworkshop met ‘ambassadeurs’ waarin de belangrijkste keuzes die voor Haaksbergen voorliggen worden besproken.

Bent u geïnteresseerd om deel te nemen?
Geef u hiernaast op

22-11-2016 : Toekomstcafé met ondernemers

22 november 2016 van 19.30 tot 21.30 uur in De Kappen

Toekomstcafé  met ondernemers.

Bent u geïnteresseerd om deel te nemen?
Geef u hiernaast op

23-11-2016 : Toekomstcafé met instellingen en verenigingen

23 november 2016 van 19.30 tot 21.30 uur in De Kappen:

Toekomstcafé met instellingen en verenigingen.

Bent u geïnteresseerd om deel te nemen?
Geef u hiernaast op

23-11-2016 : Toekomstkraam op de markt

23 november 2016 Toekomstkraam op de markt:

Toekomstkraam op de markt. Marktkraam waarbij bewoners informatie kunnen inwinnen en met raadsleden in gesprek kunnen gaan over de toekomstvisie.

26-11-2016 : Dag van de Toekomst

26 november 2016 van 13.00 tot 17.00 uur in restaurant Evers:

Dag van de Toekomst. Tijdens deze bijeenkomst worden de verschillende toekomstscenario’s voor Haaksbergen besproken en kunnen inwoners hun voorkeur voor een bepaald scenario uitspreken.

Bent u geïnteresseerd om deel te nemen?
Geef u hiernaast op

12-01-2017: Informatieve bijeenkomst Toekomstvisie

12 januari 2017 om 20.00 uur in het gemeentehuis:

Informatieve bijeenkomst. Tijdens deze bijeenkomst wordt een toelichting gegeven op de Toekomstvisie en kunnen inwoners reageren op de Toekomstvisie

Bent u geïnteresseerd om deel te nemen?
Geef u hiernaast op

25-01-2017: Raadsvergadering Toekomstvisie

25 januari 2017 om 19.30 uur in het gemeentehuis:

Raadsvergadering. Tijdens deze vergadering neemt de gemeenteraad een besluit over de Toekomstvisie