Scenario’s

Scenario’s Haaksbergen2030

Voor de Toekomstvisie Haaksbergen 2030 zijn vier scenario’s – met een tijdshorizon van 2030 – opgesteld. Deze toekomstbeelden zijn gebaseerd op de uitkomsten van diverse bijeenkomsten en activiteiten die de afgelopen maanden hebben plaatsgevonden.
De scenario’s zijn geen voorspellingen, maar beelden van hoe de toekomst van Haaksbergen er mogelijkerwijs kan uitzien. De toekomstbeelden helpen inwoners om zich in de toekomst van Haaksbergen te verplaatsen en zich een mening te vormen over wat de meest gewenste toekomst is.

De vier toekomstbeelden zijn gebaseerd op de twee meest impactrijke keuzes die naar boven kwamen tijdens de workshops met de ambassadeurs. Die keuzes zijn: het karakter van Haaksbergen (‘groene oase’ versus ‘bruisend dorp’) en de focus (‘naar binnen gericht’ versus ‘naar buiten gericht’).

De toekomstbeelden dienen als dialooginstrument. Anders gezegd, met de scenario’s kunnen de inwoners van Haaksbergen een goede discussie voeren over de toekomst van hun gemeente. De toekomstbeelden worden besproken tijdens twee Toekomstcafés op 22 en 23 november en op Dag van de Toekomst op 26 november.

Tijdens deze bijeenkomsten geven de deelnemers een oordeel over de scenario’s. Wat vinden ze aantrekkelijk of onaantrekkelijk aan ieder toekomstbeeld? Aan het einde van de bijeenkomst wordt aan de deelnemers gevraagd of ze een voorkeur hebben voor een bepaald toekomstbeeld. Op basis van de uitkomsten komt er naar verwachting een voorkeursscenario naar voren (bijvoorbeeld een toekomstbeeld aangevuld met één of meerdere elementen van andere toekomstbeelden, of wellicht een combinatie van twee toekomstbeelden).

Deze voorkeursvariant zal vervolgens worden vertaald naar een conceptvisie. Uiteindelijk beslist de gemeenteraad over de visie. Naar verwachting zal de toekomstvisie Haaksbergen 2030 eind december door de gemeenteraad worden vastgesteld.

Video’s

Documenten